Traktor NH T5 115 opremljen z montažno ploščo, povezava traktorja na zadnji most, ter elektro krmiljenjem za upravljanje snežnega pluga.

Montiran snežni plug SPG-291, z podpornimi tekalnimi kolesi, gabaritno signalizacijo s zastavicami, ter nastavljivo protisnežno zaveso proti pršenju snega.

Kot obračanja snežnega pluga +- 30°.

Traktor za zimsko službo
Traktor za zimsko službo

Traktor je za potrebe posipanja v zimski službi opremljen s posipalnikom tipa TP 9 SNK. Posipalnik ima sistem za samo nalaganje, posipanje se vrši rotacijsko preko krožnika 2-6 m, ima pa tudi možnost klasičnega – gravitačnega posipanja v širini posipalnika. Posipni materila sol, pesek, mešanica 4-8 mm.

Krmiljenje posipalnika je izvedeno preko krmilnega pulta iCom, ki omogoča naslednje funkcije; start – stop posipanja, količina in širina posipanja, vklop in izklop delovne luči, rotacijske luči, simetrija posipanja levo – desno. V kolikor pa je posipalnik opremljen z sistemom za vlaženje tudi doziranje tekočine.

Traktor za zimsko službo
Traktor za zimsko službo

Dotični posipalnik je vezan na hitrostni signal traktorja in posipanje se vrši z potno odvisnim posipanjem, torej neodvisno od hitrosti traktorja.

Povej naprej!