Zimske uslovi često predstavljaju izazov za održavanje puteva i površina, zato je izbor prave opreme za zimsku službu od ključne važnosti. U ovom tekstu ćemo predstaviti odličnu kombinaciju za efikasno uklanjanje snega.

Traktor New Holland T5 115 je opremljen sa montažnom pločom i povezivanjem na zadnjo osovinu, što omogućava jednostavno montiranje snježnog pluga. Elektro-kontrola omogućava lako rukovanje snježnim plugom tokom rada.

Snježni plug SPG 291 je dizajniran kako bi olakšao rad i osigurao efikasnost. Opremljen je sa potpornim točkovima koji pružaju stabilnost i bolju kontrolu. Signalizacija sa zastavicama povećava vidljivost traktora tokom rada, dok podesiva snježna zavesa sprečava prskanje snega na neželjene površine.

Za potrebe posipanja tokom zimske službe, traktor je opremljen sa posipačem tipa TP 9 SNK. Ovaj moćni posipač omogućava različite načine posipanja, od rotacionog do diska sa dometom od 2-6 metara, pa sve do klasičnog gravitacionog posipanja sa željenom širinom. Mogu se koristiti različiti materijali za posipanje, kao što su so, pesak ili smeša 4-8 mm.

Upravljanje sa posipačem  je jednostavno i efikasno putem upravljačke table iCom. Ova omogućava različite funkcije, kao što su početak i zaustavljanje posipanja, podešavanje količine i širine posipanja, uključivanje i isključivanje radnih svetala i rotacionih svetala. Takođe omogućava simetrično posipanje levo i desno. U slučaju da je posipač opremljen mogućnošću vlaženja, tečnost se može dozirati tokom posipanja.

Pomenuti posipač je povezan sa signalom brzine traktora, omogućavajući posipanje zavisno od brzine. To znači da je količina posipanja nezavisna od brzine traktora, što doprinosi ravnomernoj i efikasnoj distribuciji materijala.

Traktor za zimsko službo

Za obezbeđivanje sigurnosti i nesmetanog saobraćaja u zimskim uslovima, ova kombinacija traktora i snježnog pluga sa odličnim rasipačem je idealan izbor za efikasnu zimsku službu. Bez obzira na zahtevnost vremenskih uslova, ova oprema će se suočiti sa izazovima i obezbediti prohodne puteve i površine, bezbedne za sve učesnike u saobraćaju.