JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: DIGITALIZACIJA PODJETJA.

Podjetje Riko Ribnica d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Digitalizacija podjetja«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Operacija zajema sledeče ukrepe:

• Elektronska izmenjava med partnerji

• Digitalizacija nastopov na sejmih

• Spletne strani za tuje trge

• Produktno – prodajni video

• Krepitev Kompetenc – Usposabljanja

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 30.000,00 EUR. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si 

riko ribnica krepitev blagovne znamke