Naziv operacije: »KPP-HEK – Krožno zasnovana posodobitev produkta – prenova hidravličnega sistema s krmiljenjem«

Glavni namen/cilj operacije: V okvirju projekta želimo razviti krožno zasnovano posodobitev krmiljenja priključka za vzdrževanje cest, ki spremlja delovanje priključkov in prilagodi moč hidravličnega sistema natanko potrebam za optimalno delovanje stroja. Poleg izboljšav na tehnološkem področju bomo v okviru projekta uvedli nove oblike organizacije dela, angažiranje zaposlenih ter usmeritev zaposlenih v trajnostni razvoj skladno s strateškim področjem SP2 Razvoj strokovnih kompetenc sodelavcev.

Cilji in učinki projekta so:

  • Posodobitve krmiljenja priključka za vzdrževanje cest
  • Dvig varnosti posodobljenega krmiljenja priključka (za cestni snežni plug) za vzdrževanje cest
  • Dvig kompetenc in kulture za krožno zasnovanih posodobitev produktov
  • Doseči konkurenčno ceno
  • Zmanjšati vplive izdelka na okolje

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Naložbo sofionancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Plakat projekt – Krožno zasnovana posodobitev produkta

KPP-HEK_strnjena verzija dokumenta

riko ribnica krepitev blagovne znamke