Podjetji RIKO RIBNICA d.o.o. in VR-ELEKTRONIKA d.o.o. (kot konzorcij) sta na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO) uspešno pridobili sofinanciranje za projekt operacije Hidravlični sistem za električna vozila s predpripravo priključkov.

Namen RRI projekta je razviti hidravlični sistem za električna vozila s predpripravo priključkov do stopnje TRL 9, ki bo pripravljen za industrijsko proizvodnjo.

Cilj projekta je izdelati hidravlični sistem, ki bo narejen za priklop na baterijo električnega vozila kot univerzalna oprema (ne glede na tip vozila). V kombinaciji z različnimi priključki bomo tako dobili kombiniran stroj za različna komunalna dela, ki bo omogočal tiho in brezemisijsko delovanje.

Skupna finančna vrednost projekta: 868.398,00 EUR

Višina EU sofinanciranja: 299.897,25 EUR

Naložba se financira iz slovenskega mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si

Povezava na portal: www.evropskasredstva.si