JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

UKREP: KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

Za ključne osebe v podjetju RIKO RIBNICA d.o.o. smo izvedli usposabljanje z namenom pridobitve digitalnih kompetenc in znanja na naslednjih področjih:

  • Industrija 4.0. (področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)
  • Učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti
  • Novi modeli in orodja za izvoz
  • Internet of Things (IoT)
  • Vzpostavljanje digitalnih delovnih mest
  • Predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev
  • Brezpapirno poslovanje
  • Prilagajanje novi regulativi
  • Varnosti in riziki digitalizacije

 

Usposabljanje je bilo vodeno s strani podjetja BITNET d.o.o. in je potekalo na sedežu podjetja RIKO RIBNICA d.o.o. Namen operacije v sklopu katere se je izvedel ukrep: »KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA«, je vzpostaviti oziroma krepiti prisotnost podjetja na tujih trgih in povečati možnost za predstavitev naših proizvodov in storitev na mednarodnih trgih. S prevzemom elektronskega načina poslovanja in pridobitvijo novih kompetenc smo si olajšali vstop v globalne verige vrednosti in na nova tržišča ter na ta način povečali mednarodno konkurenčnost našega podjetja. To med drugim pomeni izboljšanje in pospešitev interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, bolj učinkovito pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšanje odnosov v celotni dobavni verigi.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

riko ribnica krepitev blagovne znamke