Tehničke specifikacije

Dimenzije 3,6 m
Okretanje 0–45°
Bočni nagib 0–3°
Ugao noža 15°
Preskakanje prepreke 0–100 mm
Naziv upotrebe Pluženje

Glavne prednosti

 • Povećanje širine pluženja
 • Jednostavan transport
 • Pouzdan

Karakteristike

Bočni snježni plug SPB je namijenjen pluženju autocesta sa više voznih traka. Postavlja se na desnu stranu vozila te je hidraulično upravljan sa funkcijama dizanja, spuštanja te otvaranje i zatvaranja krila u transportni ili radni položaj. Pri transportu je bočni plug postavljen tik uz vozilo i tako ne predstavlja problem prilikom prolaza kroz tjesnace, kao što su naplatne kućice i drugi objekti. Na autocestama se preporučuje SPB upotrebljavati u kombinaciji s prednjim RPS 5P snježnim plugom, čime je moguće očistiti dvije cestovne trake. Time se dobiva na vremenu, kapacitetu i učinkovitosti.

Sistem osiguranja pluga

Pouzdan sistem osiguranja preko opružnih sklopljivih lopata koje omogućuju jednostavno prelaženje preko prepreke, i potpornih elemenata u obliku klizaljki ili kotača. Opruge noža su postavljene tako, da ostvaruju silu, s kojom je omogućen stalan kontakt noža sa površinom, što omogućuje kvalitetno pluženje takođe i prlikom prelaska preko prepreke, kada se nož samostalno vraća u radni položaj.

Montaža i mogućnost ugradnje

SPB je namješten na desnoj strani vozila, montiran na posebno prilagođenu bočnu montažnu ploču.

Pogon i upravljanje

Plugom se upravlja hidraulično preko upravljačke ručice i/ili LCD ekrana u boji iz kabine vozila. Hidraulični sistem na plugu je sastavljen iz pouzdanih provjerenih komponenata. Snježni plug može pogoniti na plugu montiran elektrohidraulični sistem (EHS) ili hidraulični agregat vozila. EHS predstavlja jednostavno rješenje za upravljanje pluga na vozilma, koja nemaju ugrađeni vlastiti hidraulični sistem.

Noževi

Standardno se na plug ugrađuju metalni noževi, otporni na habanje, po želji možemo ugraditi gumene, poliuretanske ili kombinovane noževe. Zadnji se upotrebljavaju na površinama, kao što su granit, keramika i slično.

Serijska oprema

 • Zavareni okvir s jednim segmentom
 • Osiguranje preko opružnih lopata
 • Montažna ploča
 • Potporne klizaljke
 • Čelični noževi (Hardox 450)
 • Bočni odbojnik
 • Kolica za montažu i demontažu pluga
 • Hidraulična instalacija s brzim spojkama
 • Treptajuće svjetlo
 • Boja RAL 2011

Dodatnu opremu

 • Upozoravajuće oznake (crveno/bijela reflektirajuća naljepnica)
 • Potporni kotači umjesto klizaljki
 • Svjetlosna signalizacija sa zastavicama
 • Posebna boja RAL po želji

Po želji su moguće brojne druge mogućnosti – za više informacija nas kontaktirajte

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju