Tehničke specifikacije

Dimenzije 3,6 m
Rotacija 0–45°
Bočni nagib 0–3°
Ugao noža 15°
Preskok prepreke 0–100 mm
Lokacije korišćenja Pluženje

Glavne prednosti

 • Povećajte širinu pluženja
 • Jednostavan transport
 • Pouzdan

Karakteristike

Bočni snežni plug SPB namenjen je pluženju na autoputu sa nekoliko traka. Montira se s desne strane vozila i hidraulički se kontroliše sa funkcijama podizanja, spuštanja i otvaranja i zatvaranja segmenta u transportnom ili radnom položaju. Bočni plug se tokom transporta postavlja tik uz vozilo i stoga ne stvara probleme pri prolasku kroz tesnace poput stanica autoputa i drugih objekata. Na autoputu preporučuje se upotreba SPB -a u kombinaciji s prednjim snežnim plugom RPS 5P, što omogućava čišćenje dve trake puta. Ovim dobijate na vremenu, performansama i efikasnosti.

Sistem zaštite pluga

Pouzdan sistem zaštite preko opružnih zglobnih zaklopki, koji omogućuju lak prelazak prepreke, i potpornih elemenata u obliku klizaljki ili točkova. Opruge noža postavljene su na takav način da stvaraju silu koja osigurava stalan kontakt noža s površinom, što osigurava kvalitetno pluženje čak i nakon prelaska prepreke, jer se noževi automatski vraćaju u radni položaj.

Opcija ugradnje i ugradivost

SPB je montiran na desnoj strani vozila, sa priključkom na posebno prilagođenu bočnu montažnu ploču.

Vožnja i upravljanje

Plugom se upravlja hidraulički preko upravljačke ručice i / ili LCD zaslona u boji iz kabine vozila. Hidraulični sistem na plugu sastoji se od pouzdanih ispitanih komponenti. Snežni plug može se pokretati pomoću elektro-hidrauličnog sistema montiranog na plugu (EHS) ili hidraulične jedinice vozila. EHS je jednostavno rešenje za upravljanje plugovima na vozilima koja nemaju ugrađen vlastiti hidraulični uređaj.

Noževi

Po pravilu se na plug ugrađuju metalni noževi otporni na habanje, a po želji se mogu ugraditi i gumeni, poliuretanski ili kombinovani noževi. Ovi drugi se koriste na površinama kao što su granit, keramika i slično.

Standardna oprema

 • Zavareni okvir s jednim segmentom
 • Zaštita pomoću opružnih zaklopki
 • Montažna ploča
 • Potporne pokretne klizaljke (drsaljke)
 • Čelični noževi (Hardox 450)
 • Bočni odbojnik
 • Kolica za montažu i demontažu pluga
 • Hidraulična instalacija sa brzim spojnicama
 • Trepćuće svetlo
 • RAL 2011 boja

Dodatna oprema

 • Oznaka upozorenja (crveno / bijela reflektujuća oznaka)
 • Potporni točak umesto klizaljke
 • Svetlosna signalizacija sa zastavicama
 • Posebna RAL boja na zahtev

Dostupne su mnoge druge mogućnosti – kontaktirajte nas za više informacija.

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju