Tehničke specifikacije

Dimenzije 4,4–5,2 m
Rotacija 0–36°
Bočni nagib 0–10°
Ugao noža 20°
Preskok prepreke 0–120 mm
Lokacije korišćenja Pluženje

Glavne prednosti

 • Snažan i efikasan
 • Za velike površine
 • Velike brzine pluga

Karakteristike

S dugogodišnjim razvojem, snežni plug RPS 5P doveli smo do izvrsnih performansi. Sastoji se od četiri segmenta i jednog preklopnog segmenta, što povećava širinu pluga i istovremeno smanjuje transportnu širinu. Plug je dizajniran za brzo i efikasno uklanjanje snega sa velikih površina, jer može postići velike brzine zahvaljujući svom robusnom dizajnu i pouzdanoj zaštiti u slučaju prepreke. Za maksimalnu efikasnost čišćenja snega na autoputevima, preporučuje se upotreba RPS 5P u kombinaciji sa bočnim snežnim plugom SPB.

Sistem zaštite pluga

Dokazan i pouzdan sistem trostruke zaštite zasnovan je na vezi između segmenta i nosećeg okvira u kombinaciji prednapregnutih opruga i njihalnih veza, potpornih elemenata u obliku klizaljki ili točka i hidrauličnog sistema zaštite od udara. Njihalne veze olakšavaju prelazak izuzetno visokih prepreka. Ako nož na segmentu udari u ivicu puta ili neku drugu prepreku u profilu puta, segment pluga pomera se napred-nazad, a opruga na segmentu stvara određenu silu, koja osigurava stalni kontakt noža s površinom. Nakon prelaska prepreke, segment se automatski vraća u radni položaj.

Opcija ugradnje i ugradivost

Pored standardnih montažnih ploča i montaže u tri tačke, nudimo i mogućnost ugradnje na razne vrste vozila ili radnih mašina. Prilikom planiranja i izrade uvek se pridržavamo svih standarda i osiguravamo brzu, laku montažu ili demontažu pluga.

Pogon i kontrola

Plugom se upravlja hidraulički preko upravljačke ručice i / ili LCD ekrana u boji iz kabine vozila. Hidraulični sistem na plugu sastoji se od pouzdano ispitanih komponenti. Snežni plug može se pokretati pomoću elektro-hidrauličnog sistema montiranog na plugu (EHS) ili hidraulične jedinice vozila. EHS je jednostavno rješenje za upravljanje plugovima na vozilima koja nemaju ugrađen vlastiti hidraulični uređaj.

Noževi

Po pravilu se na plug ugrađuju metalni noževi otporni na habanje, a po želji se mogu ugraditi i gumeni, poliuretanski ili kombinovani noževi. Ovi drugi se koriste na površinama kao što su granit, keramika i slično.

Standardna oprema

 • Okvir sa četiri segmenta + preklopni segment
 • Montažna ploča (A / 5 ili B / 3) ili montaža u tri tačke
 • Zaštita pomoću krutih njihalnih veza i prednapregnutih opruga
 • Protivudarni sigurnosni ventil
 • Dve potporne noge za odlaganje pluga
 • Čelični noževi (Hardox 450)
 • Potporne pokretne klizaljke (drsaljke)
 • Bočni odbojnici (L + D)
 • Hidraulična instalacija sa brzim spojnicama
 • RAL 2011 boja

Dodatna oprema

 • Oznaka upozorenja (crveno / bijela reflektujuća oznaka)
 • Potporni točkovi umesto klizaljki
 • Protivsnežni gumeni štit od ojačane gume
 • Tenda – PVC cerada protiv snega
 • Demontažna kolica umesto potpornih nogu za odlaganje pluga
 • Svetlosna signalizacija sa zastavicama
 • Dodatna svetla na plugu
 • Posebna RAL boja na zahtev

Dostupne su mnoge druge mogućnosti – kontaktirajte nas za više informacija.

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju