Tehničke specifikacije

Dimenzije 4,4–5,2 m
Okretanje 0–36°
Bočni nagib 0–10°
Ugao noža 20°
Preskakanje prepreke 0–120 mm
Naziv upotrebe Pluženje

Glavne prednosti

 • Snažan i efikasan
 • Za velike površine
 • Velike brzine pluženja

Karakteristike

Snježni plug RPS 5P smo sa dugogodišnjim razvojem doveli do izvrsnog efekta. Sastavljen je iz četiri segmenta i jednog preklopnog krila, koji povećava širinu pluženja i smanjuje transportnu širinu. Plug je namijenjen za brzo i efikasno odstranjivanje snijega sa većih površina, jer omogućuje postizanje velikih brzina zahvaljujući robustnom dizajnu i pouzdanoj zaštiti u slučaju prepreke. Za maksimalnu efikasnost uklanjanja snijega na autocestama preporuka je plug RPS 5P upotrebljavati u kombinaciji s bočnim snježnim plugom SPB.

Sistem osiguranja pluga

Dokazani i pouzdani trostruki sistem zaštite temelji se na vezi između segmenta i nosećeg okvira u kombinaciji prednapetih opruga i njihajućih veza, potpornih elemenata u obliku klizaljki ili kotača i hidrauličkog sistema zaštite od udara. Njihajuće veze olakšavaju prelazak iznimno visokih prepreka. Ako nož na segmentu udari o rub osovine ili drugu prepreku u profilu ceste, segment pluga pomiče se natrag i gore, a opruga na segmentu stvara određenu silu, što osigurava stalan kontakt noža s površinom. Nakon prelaska prepreke segment se automatski vraća u radni položaj.

Montaža i mogućnost ugradnje

Osim standardnih montažnih ploča i montaže u tri tačke, nudimo i mogućnost ugradnje na različite vrste vozila ili radne mašine. Prilikom planiranja i izgradnje uvijek slijedimo sve standarde i osiguravamo brzu i lahku montažu ili demontažu pluga.

Pogon i upravljanje

Plugom se upravlja hidraulično preko upravljačke ručice i/ili LCD ekrana u boji iz kabine vozila. Hidraulični sistem na plugu je sastavljen iz pouzdanih provjerenih komponenata. Snježni plug može pogoniti na plugu montiran elektrohidraulični sistem (EHS) ili hidraulični agregat vozila. EHS predstavlja jednostavno rješenje za upravljanje pluga na vozilma, koja nemaju ugrađeni vlastiti hidraulični sistem.

Noževi

Standardno se na plug ugrađuju metalni noževi, otporni na habanje, po želji možemo ugraditi gumene, poliuretanske ili kombinovane noževe. Zadnji se upotrebljavaju na površinama, kao što su granit, keramika i slično.

Serijska oprema

 • Okvir sa četiri segmenta + preklopno krilo
 • Montažna ploča (A/5 ali B/3) ili učvrščivanje na tri tačke
 • Osiguranje pomoću krutih njihajućih veza i prednapetih opruga
 • Protuudarni sigurnosni ventil
 • Dvije potporne noge za odlaganje pluga
 • Čelični noževi (Hardox 450)
 • Potporne klizaljke
 • Bočni odbojnici (L+D)
 • Hidraulična instalacija sa brzim spojnicama
 • Boja RAL 2011

Dodatnu opremu

 • Upozoravajuće oznake (crveno/bijela reflektirajuća naljepnica)
 • Potporni kotači umjesto klizaljki
 • Protusnježna zaštita od armirane gumene trake
 • Tenda – protusnježna PVC zavjesa
 • Demontažna kolica umjesto potpornih nogu za odlaganje pluga
 • Svjetlosna signalizacija sa zastavicama
 • Dodatna svjetla sa nosačima na plugu
 • Posebna boja RAL po želji

Po želji su moguće brojne druge mogućnosti – za više informacija nas kontaktirajte

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju