V podjetju Riko Ribnica d.o.o. smo se uspešno prijavili na razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namenjena podpori trajnostni in krožni preobrazbi našega poslovanja v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost (JR STKTP NOO 2022–2025).

Naše sodelovanje v programu “Akademija za Trajnostne Poslovne Strategije” (Akademija TPSMP), ki ga izvaja agencija SPIRIT Slovenija, predstavlja prvi korak (Faza A) naše poti. Z začetkom delovnih srečanj pod mentorstvom zunanjega strokovnjaka, dr. Nenada Saviča, v oktobru 2023, se bomo osredotočili na oblikovanje trajnostne in krožne poslovne strategije za prihodnjih 5 let. Aktivno sodelovanje v delavnicah je ključnega pomena za vodstvo in zaposlene v podjetju.

Med glavnimi cilji projekta so:

  • Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
  • Upravljanje porabe energije in materialov s pomočjo informacijskega sistema,
  • Izboljšanje proizvodnih procesov za večjo varnost okolja,
  • Povečanje zadovoljstva naših strank,
  • Krepitve konkurenčne prednosti in ugleda blagovne znamke,
  • Povečanje vključenosti zaposlenih pri odločanju in spodbujanje odprte komunikacije v podjetju.

Rezultat prve faze bo izvedbeni projekt za nadaljevanje (Faza B), ki bo naslovil uresničevanje trajnostne in krožne poslovne strategije podjetja ter meril učinke transformacije na okolje, družbo in gospodarstvo ter poslovno uspešnost podjetja.

Faza A se zaključi 13. februarja 2024, v roku 30 dni pa bomo vložili vlogo za Fazo B ter predstavili izvedbeni projekt, ki bo kandidiral za dodelitev finančnih sredstev v skladu z zahtevano dokumentacijo in obrazci.

Celotna vrednost projekta znaša 34.777,00 EUR, od tega se 34.777,00 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU”

www.noo.gov.si