Na traktorima opremljenim snežnim plugovima, obično se koriste DIN 76060 A/5 ili B/3 sistemi za montažu ploča i sistemi u tri tačke. Ovi sistemi za montažu nisu međusobno kompatibilni. Primer: Ako je traktor veličine montažne ploče A/5, ovaj sistem je pogodan samo za priključke sa veličinom montažne ploče A/5. Svi B/3 priključci bez modifikacije ili upotrebe raznih adaptera su beskorisni za ovaj traktor.

Zašto biti ograničen u izboru novih ili polovnih priključaka na veličinu montažnih ploča?

U kompaniji Riko Ribnica nudimo Vam montažno rešenje dva u jednom. Nova univerzalna ploča na ploči može biti pogodna za montažu oba tipa konektora. Sama procedura traje manje od jednog minuta. Univerzalna montažna ploča na vozilu ima izreze za rotirajuće vijke i dodatne navoje za obe veličine. Jedina promena, koja je potrebna za promenu veličine ploče sa B/3 na A/5, jeste da je potrebno dve ploče sa četiri zavrtnja M10 zašrafiti na mesta gde nose noseće kuke.

Za pogon plugova i drugih priključaka izrađena je i hidraulična instalacija (hidraulička crijeva s hidrauličkim brzim spojnicama, elektromagnetni ventili i sl.), a upravljanje se vrši preko upravljačke ručice.

Oprema na traktoru: