Tehničke specifikacije

Širina čišćenja 0,6 m
Visina čišćenja 0,6 m
Pogonski sistem Hidraulični
Naziv upotrebe Odbacivanje snijega

Glavne prednosti

 • Jednostavna upotreba
 • Brzo postavljanje
 • Jednostavno servisiranje

Karakteristike

Odbacivač snijega se upotrebljava kao priključak na teleskopskim rukama kosilice Riko Ribnica ili kosilice drugih proizvođača. OSK je namijenjen čiščenju snijega između zaštitnih ograda na vijaduktima ili mostovima autocesta. Primjeren je takođe za odbacivanje snijega s trotoara, koji se nakuplja nakon čišćenja ralicom, a koji se može ukloniti u sanduk vozila. Uređajem se upravlja iz kabine vozila.

Serijska oprema

 • Dvostepenski sistem izbacivanja
 • Ručno podesivi otvor blende
 • Hidraulična instalacija
 • Potporni kotači
 • Bočni nasloni
 • Dimnjak za izbacivanje
 • Osovina za čišćenje

Dodatnu opremu

 • Dugi dimnjak za izbacivanje materijala
 • Električno upravljanje otvora blende s upravljačkom ručicom

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju