Tehničke specifikacije

Širina čišćenja 0,6 m
Visina čišćenja 0,6 m
Pogonski sistem Hidravlični
Lokacije korišćenja Odbacivanje snega

Glavne prednosti

 • Jednostavan za upotrebu
 • Brza instalacija
 • Jednostavno servisiranje

Karakteristike

Snežni odbacivač koristi se kao dodatak na teleskopskim rukama kosilice Riko Ribnica ili kosilica drugih proizvođača. OSK je namenjen čišćenju snega između zaštitnih ograda na vijaduktima ili mostovima na autoputu. Pogodan je i za odbacivanje snega sa trotoara, gde se nakuplja pluženjem i može se ukloniti u keson. Uređajem se upravlja iz kabine vozila.

Standardna oprema

 • Dvostopenjski odmetalni sistem
 • Ročno nastavljiva zaslonka
 • Hidravlična instalacija
 • Oporna kolesa
 • Bočni nasloni
 • Izmetni kamin
 • Drog za čiščenje

Dodatna oprema

 • Dolgi izmetni kamin
 • Električno upravljanje zaslonke s krmilno ročico

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju