Tehničke specifikacije

Širina čišćenja 0,6 m
Visina čišćenja 0,6 m
Pogonski sistem Hidravlični
Namjena uporabe Odbacivanje snijega

Glavne prednosti

 • Jednostavna upotreba
 • Brzo postavljanje
 • Jednostavno servisiranje

Karakteristike

Odbacivač snijega se upotrebljava kao priključak na teleskopskim rukama kosilice Riko Ribnica ili kosilice drugih proizvođača. OSK je namijenjen čiščenju snijega između zaštitnih ograda na vijaduktima ili mostovima autocesta. Primjeren je također za odbacivanje snijega s pločnika, koji se nakuplja nakon čišćenja ralicom, a koji se može ukloniti u sanduk vozila. Uređajem se upravlja iz kabine vozila.

Serijska oprema

 • Dvostupanjski sustav izbacivanja
 • Ručno podesivi otvor blende
 • Hidraulična instalacija
 • Potporni kotači
 • Bočni nasloni
 • Dimnjak za izbacivanje
 • Osovina za čišćenje

Dodatna oprema

 • Dugi dimnjak za izbacivanje materijala
 • Električno upravljanje otvora blende s upravljačkom ručicom

Servis i podrška

Svjesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad s našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo saradnji nakon prodaje. Dobro opremljen servisni odjel osigurava nesmetan rad u svim godišnjim dobima. Zimi pružamo 24-satnu pomoć i pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijava u Riko Portal

 • Narudžba rezervnih dijelova
 • Svi dokumenti na jednom mjestu
 • Brzo rješavanje kod naručivanja
 • Direkan pristup do prodajnog osoblja