Oznaka GS potvrđuje ispitanu sigurnost proizvoda. Temelj za certifikaciju je Zakon o sigurnosti proizvoda koji se primjenjuje na provjera svih sigurnosnih čimbenika relevantnih za proizvod. Dozvoljava se samo ako je neovisni centar za ispitivanje osigurao da proizvod ne predstavlja opasnost za ljude. Oznaku GS dodjeljuje ovlašteni ispitni centar. Ove ispitne centre imenuje Središnji državni ured za sigurnosnu tehnologiju (ZLS). To također nadziru nadležni GS testni centri. Oznaku GS dodjeljuju neovisna tijela za ispitivanje koja nadzire središnji ured Länder za sigurnosnu tehnologiju. Najpoznatiji od ovih testnih centara, na primjer, je TÜV SÜD. Sami pregledi se dijele na dimenzionalni i vizualni pregled, testove naprezanja, funkcionalne testove. Prije samog provođenja ispitivanja, kontrolor provjerava svu potrebnu dokumentaciju (upute za uporabu, analizu rizika itd.). Uređaji moraju odgovarati podacima ispisanim u internoj tehničkoj dokumentaciji. Upute za upotrebu moraju biti u skladu s onima opisanim u standardu proizvoda. Ujedno je izvršen i pregled same proizvodnje, što znači pregled svih postupaka, same dokumentacije i kvaliteta izrade. Kontrola kvalitete proizvodnje obavlja se jednom godišnje. Ispitivanje je obavljeno na lokaciji tvrtke Riko Ribnica.

Certifikat GS dodijeljen je za obitelj plugova SPG i RPS.

GS Certifikat schneepflüge