Tehničke specifikacije

Doseg 5,3–6,0 m
Širina košnje 1,2 m
Transportna visina 3,8 m
Širina noževa 40–80 mm
Pogonski sistem Hidraulični ili PTO
Strana košnje Desno
Upravljanje Vozač
Naziv upotrebe Košenje trave i podrasta

Glavne prednosti

 • Jednostavno upravljanje
 • Sigurnost i pouzdanost
 • Brza montaža

Karakteristike

Stražnja teleskopska kosilica KS profesionalno je i pouzdano rješenje za košnju trave, grmlja i sličnog raslinja u područjima uz ceste i kanalske mreže. Ruke krana izrađene su od visokokvalitetnog materijala s dosegom od 5,3 ili 6,0 metara. Jednostavna montaža i demontaža kosilice omogućuje korištenje traktora u druge svrhe u samo nekoliko minuta. Glava za košnju na teleskopskoj ruci može se zamijeniti jednim od dodatnih priključaka, čime se povećava upotrebljivost za čišćenje jarkova uz cestu, odbačenog snijega ili odrezanih grana.

Pogon i upravljanje

Kosilica ima hidraulični agregat pogonjen preko kardanske osovine za pogon upravljačkog sistema poluga i rotora na glavi za košnju ili drugom priključku. Takođe je moguće koristiti hidraulične agregate jedinice vozila. Kosilica je opremljena naprednim proporcionalnim upravljačkim sistemom s jednoručnom upravljačkom ručicom i LCD upravljačkom pločom u boji Riko iCom. Kosilicom upravlja vozač iz kabine vozila.

Funkcije upravljačkog pulta iCom:

 • LCD ekran u boji
 • Priključak CAN sabirnice i certificirana upravljačka ploča
 • Podesivi parametri na upravljačkoj ploči
 • Podešavanje brzine kretanja ruku za košenje
 • Uključivanje / isključivanje glave za košenje
 • Sistem automatskog praćenja glave za košnju na terenu
 • Elektro zaštićene pozicije radnih položaja
 • Prikaz poruka alarma
 • Servisni izbornik
 • Vizualni prikaz rada funkcije
 • Prebacivanje na noćni prikaz i osvjetljenje tipki
 • USB priključak – jednostavno reprogramiranje i rješavanje problema
 • Izbor korisničkog jezika (SLO, HRV, SRB, DEU, ENG, ESP …)

 Po želji su moguće brojne druge mogućnosti – za više informacija nas kontaktirajte.

Montaža i mogućnost ugradnje

Kosilica KS može se montirati na različita vozila straga (posebno na traktore) sa sistemom priključka u tri tačke veličine 2 ili 3. Stabilnost tokom košnje postiže se pravilnom montažom, a kao opcija i s dodatnim protuutezima na naplatku lijevog kotača. Kosilicu odlikuje brza montaža, a nakon košnje postavlja se na potporne noge na okviru.

Sistem osiguranja

Kosilica je zaštićena od mehaničkih oštećenja u slučaju naleta na prepreku pomoću poluga i okvira s hidrauličkim cilindrom i hidrauličkim akumulatorom. Glava za košnju ili drugi dodaci odmiču se od prepreke i vraćaju se u prvobitni položaj. Između druge poluge i glave za košenje moguć je sistem praćenja Rikosled koji omogućuje automatsko praćenje neravnog terena.

Serijska oprema

 • Montažni okvir u tri tačke
 • Košenje na desnoj strani
 • Glava za košnju
 • Montažni okvir za konektore
 • Hidraulična instalacija
 • Teleskop
 • Odabir upravljanja kosilicom

Po želji su moguće brojne druge mogućnosti – za više informacija nas kontaktirajte.

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju