Tehničke specifikacije

Zapremina posude 1,3 m³
Širina posipanja 2,2 m
Posipanje sa valjkom Da
Posipanje sa tanjirom Ne
Posipanje sa vlaženjem Ne
Pogonski sistem Mehanički
Lokacije korišćenja Posipanje i raspršivanje

Vučeni posipač za posipanje soli, peska ili mešavine

Glavne prednosti

 • Posipanje dugih udaljenosti
 • Niski troškovi održavanja
 • Pouzdan

Karakteristike

Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i razvoju, vučeni posipač se pokazao kao vrlo pouzdana mašina s minimalnim održavanjem i lakoćom upotrebe. Namenjen je za posipanje lokalnih i regionalnih puteva peskom i drugim sredstvima za posipanje sa odgovarajućom granulacijom i njihovim mešavinama sa solju. Posipač se priključuje za vozilo pomoću lanaca za kačenje i vučne rude, punjenje se vrši naginjanjem karoserije vozila.

Vožnja i upravljanje

Za rad posipača nije potrebna hidraulična instalacija, jer se mehanizam za posipanje pokreće preko lančanog pogona levog točka. Dakle, posipač je putno zavistan, a količina posipanja je konstantna bez obzira na brzinu kretanja. Posipanje se može uključiti i isključiti ručno na posipaču ili putem upravljača u kabini vozila, a količina se može podesiti mehanički pomoću vretena.

Opcija ugradnje i ugradivost

Posipač je priključen za vozilo pomoću lanaca za kačenje i vučne rude.

Zaštita od korozije

Poseban zaštitni premaz od cinka, koji se nanosi prije završnogfarbanja, osigurava dug vek trajanja, a po želji se posipač može i vruće pocinkovati.

Standardna oprema

 • Rezervoar posipnog materijala
 • Posipanje sa valjkom
 • Mešačka osovina za drobljenje grudi
 • Mehaničko uključivanje
 • Vruće pocinkovana (Fe) zaštitna mreža
 • Treći točak za odlaganje posipača
 • Svetlosna signalizacija
 • RAL 2011 boja

Dodatna oprema

 • Električno uključivanje i isključivanje iz kabine vozila (elektrouklop)
 • Produžetak rude
 • Vruće pocinkovan rezervoar posipnog materijala

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju