Tehničke specifikacije

Zapremina RikoMix 3,0–5,0 m³
Zapremina RikoHran 20,0–40,0 m³
Radna temperatura -10 do +40 °C
Lokacije korišćenja Skladištenje soli

Glavne prednosti

  • Za savremene metode posipanja
  • Dug radni vek
  • Lako se čisti i servisira

Proizvodnja posipnog rastvora

RikoMix je namenjen za proizvodnju rastvora za mokro posipanje . Rastvor se može pripremiti sa mešavinom vode i Ca, Na ili Mg-hlorida. Savremene metode posipanja zahtevaju prethodnu pripremu materijala za posipanje. Pravilna priprema materijala za posipanje smanjuje potrošnju suvog materijala za posipanje. Učinak posipanja je tako bolji, a posipni materijal ostaje duže vreme na putu. Uređaj za mešanje je prvi u procesu vlaženja suve materije tokom posipanja.

Skladištenje rastovara mokrog posipanja

RikoHran je namenjen za skladištenje slanog rastvora, koja je unapred pripremljena uređajem RikoMix. Nivo rastvora u rezervoaru prati se pokazivačem nivoa, koji se iz rezervoara upumpava u transportne rezervoare za posipanje puteva i obrnuto. Rezervoar je opremljen ulazom za moguće čišćenje i servisiranje.

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

  • Naručite rezervne delove
  • Svi dokumenti na jednom mestu
  • Prednost za porudžbine
  • Direktan pristup prodajnom osoblju