U Riko Ribnici smo postavili novu solarnu elektranu na krov proizvodnog objekta. Investicija koja će doprineti dugoročnom cilju smanjenja emisije CO₂ i uštede troškova energije.

Solarna elektrana se sastoji od 357 modula zasnovanih na PERC (Pasivated Emitter and Rear Contact) tehnologiji, koji apsorbuju 20,5% upadne svetlosti i pretvaraju je u električnu energiju.

Svih 357 modula godišnje proizvede oko 170.000 kWh električne energije, što pokriva oko 70% ukupne potrošnje električne energije u našoj kompaniji. Ovo će smanjiti naš ugljenično zagađenje za oko 80 tona CO₂ svake godine.

Poređenje emisija tokom perioda prikazano na dijagramu ispod:

Nova solarna elektrana predstavlja važan korak u implementaciji zacrtane održive strategije. Već duže vreme težimo održivoj transformaciji kompanije i na osnovu toga smo već uveli nekoliko mera:

  • Ažuriranje voznog parka ekološki prihvatljivijim vozilima
  • Kupovina električnog viljuškara
  • Digitalizacija poslovanja
  • Smanjenje i odvajanje otpada
  • Upotreba ekološki prihvatljivih ulja i boja

Riko ribnica zelena prihodnost

Više o zelenim implementacijama naše kompanije možete pronaći na: https://rikoribnica.com/sr/briga-za-zelenu-buducnost/