Tehničke specifikacije

Dimenzije 5,0–9,2 m
Okretanje 0–36°
Bočni nagib 0–10°
Ugao noža 56°
Preskakanje prepreke 0–120 mm
Naziv upotrebe Pluženje

Glavne prednosti

 • Veći i brži
 • Za velike površine
 • Robustan i pouzdan

Karakteristike

Snježni plug RPS VL je posebno prilagođen za čišćenje aerodromskih površina pri većoj brzini. Segmenti su oblikovani tako, da dignu snijeg više, što omogućuje efikasnije odbacivanje snijega. Nudimo Vam široku paletu izvedbi pluga, koja obuhvaća ugradnju preklopnih bočnih segmenata za povećanje širine pluženja i smanjuje transportnu širinu, DNO sistem, koji omogućuje veći ugao okretanja i podešavanje bočnog nagiba prema površini, te mnogo dodatne opreme.

Sistem osiguranja pluga

Dokazani i pouzdani trostruki sistem zaštite temelji se na vezi između segmenta i nosećeg okvira u kombinaciji prednapetih opruga i njihajućih veza, potpornih elemenata u obliku klizaljki ili kotača i hidrauličkog sistema zaštite od udara. Njihajuće veze olakšavaju prelazak iznimno visokih prepreka. Ako nož na segmentu udari o rub osovine ili drugu prepreku u profilu ceste, segment pluga pomiče se natrag i gore, a opruga na segmentu stvara određenu silu, što osigurava stalan kontakt noža s površinom. Nakon prelaska prepreke segment se automatski vraća u radni položaj.

Montaža i mogućnost ugradnje

Osim standardnih montažnih ploča i montaže u tri tačke, nudimo i mogućnost ugradnje na različite vrste vozila ili radne mašine. Prilikom planiranja i izgradnje uvijek slijedimo sve standarde i osiguravamo brzu i lahku montažu ili demontažu pluga.

Pogon i upravljanje

Plugom se upravlja hidraulično preko upravljačke ručice i/ili LCD ekrana u boji iz kabine vozila. Hidraulični sistem na plugu je sastavljen iz pouzdanih provjerenih komponenata. Snježni plug može pogoniti na plugu montiran elektrohidraulični sistem (EHS) ili hidraulični agregat vozila. EHS predstavlja jednostavno rješenje za upravljanje pluga na vozilma, koja nemaju ugrađeni vlastiti hidraulični sistem.

Noževi

RPS VL ima pod segmentima pričvršćene noževe iz Vulkollan–poliuretana, vrlo otpornog materijala, koji ne oštećuje plužene površine. Po želji možemo ugraditi noževe iz drugih materijala.

Serijska oprema

 • Okvir sa tri ili više segmenata
 • Montažna ploča (A/5 ali B/3) ili učvrščivanje na tri tačke
 • Osiguranje pomoću čvrstih njihajućih veza i prednapetih opruga
 • Protuudarni sigurnosni ventil
 • Dvije potporne noge za odlaganje pluga
 • Vulkollan–poliuretan noževi
 • Potporne klizaljke
 • Bočni odbojnici (L+D)
 • Hidraulična instalacija sa brzim spojnicama
 • Boja RAL 2011
 • Boja RAL 2011

Dodatnu opremu

 • Upozoravajuće oznake (crveno/bijela reflektirajuća naljepnica)
 • Potporni kotači umjesto klizaljki
 • Protusnježna zaštita od armirane gumene trake
 • Tenda – protusnježna PVC zavjesa
 • Demontažna kolica umjesto potpornih nogu za odlaganje pluga
 • Svjetlosna signalizacija sa zastavicama
 • Dodatna svjetla na plugu
 • Preklop bočnih segmenata
 • Širenje bočnog segmenta
 • Nož za čišćenje
 • Posebna boja RAL po želji

Po želji su moguće brojne druge mogućnosti – za više informacija nas kontaktirajte

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

 • Naručite rezervne delove
 • Svi dokumenti na jednom mestu
 • Prednost za porudžbine
 • Direktan pristup prodajnom osoblju