Tvrtka Riko Ribnica d.o.o. uspješno je stekao sufinanciranje za projekt „JAČANJE MARKETINGA ZNAKOVNIH ZNAKOVA NA STRANIM TRŽIŠTIMA KROZ IZLOŽBE“ na javnom natječaju Jačanje marketinga robnih marki na inozemnim tržištima putem izložbenih prostora u inozemstvu.

Cilj javnog natječaja iz perspektive Operativnog programa za provedbu europske kohezijske politike u razdoblju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program) je doprinijeti specifičnom cilju “Povećanje međunarodne konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” u okviru prioritetno ulaganje “Razvoj i implementacija novih poslovnih modela za mala i srednja poduzeća u odnosu na internacionalizaciju”.

Svrha je javnog natječaja podržati tvrtke koje žele ojačati marketing robnih marki na stranim tržištima i na taj način postići veću dodanu vrijednost i konkurentsku prednost na tržištu, kako u pozicioniranju krajnjih proizvoda na stranim tržištima, tako i u integraciji u globalne lance vrijednosti na raznim razinama. Javni natječaj ima za cilj povećati troškovnu konkurentnost slovenskog gospodarstva i smanjiti moguće pritiske cijena na slovenske dobavljače poluproizvoda u globalnim lancima vrijednosti.

Ulaganje sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poveznica na web stranicu EKP-a u Sloveniji: www.eu-skladi.si.

riko ribnica krepitev blagovne znamke