Tehničke specifikacije

Snaga motora 230–480 kW
Kapacitet 25–45 t/h
Težina 16,0–32,0 t
Pogonski sistem Dizel motor
Lokacije korišćenja Sakupljanje i tretman otpada

Glavne prednosti

  • Tehnologija kontrole emisije
  • Odvojena pogonska jedinica
  • Optimalan unos materijala

Opis

Drobilice tipa AK pogodne su za konačno drobljenje do željene granulacije. Veličina granulacije može se lako odrediti odabirom odgovarajuće rešetke od 30-400 mm.

Mobilna drobilica serije AK ​​su drobilice visokih performansi koji rade na principu brzo rotirajućeg rotora sa slobodno rotirajućim udarnim čekićima. Zavisno o vrsti ulaznog materijala i potrebnoj izlaznoj granulaciji, možete birati između različitih vrsta čekića i veličine izlazne rešetke.

Drobilice serije AK ​​koriste se za usitnjavanje drvnog otpada, drvenih paleta, trupaca i korena, zelenog otpada, biootpada i prethodno usitnjenog glomaznog i industrijskog otpada. Zavisno o potrebnom kapacitetu, možete birati između veličina AK 315, AK 565 i AK 640.

Servis
i podrška

Svesni smo da samo brza i stručna pomoć osigurava efikasan rad sa našim proizvodima. Zato veliku pažnju posvećujemo postprodajnoj saradnji. Dobro opremljen servisni odeljak osigurava da vaš posao teče nesmetano u svako godišnje doba. Zimi pružamo 24-časovnu pomoć čak i u najtežim situacijama.

Prijavite se na
Riko Portal

  • Naručite rezervne delove
  • Svi dokumenti na jednom mestu
  • Prednost za porudžbine
  • Direktan pristup prodajnom osoblju