Kao deo održive strateške transformacije, prijavili smo se za sveobuhvatnu obuku o kružnom dizajnu proizvoda. Ovaj kurs se bavi novim standardima kruženja kao što je EN45554.

Kako možete znati da li je vaš proizvod “kružan”?

Kružni dizajn proizvoda pomaže profesionalcima u dizajnu da poboljšaju dugoročnu održivost svojih proizvoda. Ključni princip pristupa je „dizajn otpada“: stavljanje proizvoda u cirkularnu ekonomiju u kojoj se čuva vrednost njegovih komponenti i materijala, a ne rasipa – od manjih popravki do potpunog redizajna.

Princip „Value Hill “ predlaže kategorizaciju zasnovanu na fazama životnog ciklusa proizvoda pre, tokom i posle upotrebe i objašnjava sistemske razlike između linearne i cirkularne ekonomije.

Sa jednostavnim rastavljanjem delova i materijala proizvoda svi ovi procesi će postati isplativiji i tako će se bolje uklopiti u različite kružne strategije.

Šta kurs pokriva:

 • „Value Hill“ analiza i različite strategije kružnog dizajna proizvoda za prikupljanje vrednosti,
 • Rastavljanje i analiziranje komponenti proizvoda,
 • Lociranje kritičnih komponenti proizvoda (Hotspot Mapping),
 • Izrada šeme procesa demontaže proizvoda,
 • Analiziranje komponenti proizvoda,
 • Popisna lista komponenti (Bill of material – BoM),
 • Unošenje podataka o komponentama proizvoda u kalkulator kruženja (Circurality Calculator),
 • Analiza linearnog scenarija u kalkulatoru kruženja
 • Analiza scenarija obnove proizvoda,
 • Analiza scenarija produženja životnog veka proizvod,
 • Analiza scenarija reciklaže proizvoda,
 • Analiza optimalnog kruženja proizvoda.

Obuka je bila fokusirana na održivi dizajn naših proizvoda, upotrebu materijala koji se mogu reciklirati i analizu strategija za reciklažu, obnovu i produženje veka proizvoda.

Sve više smo uključeni u obnavljanje naših proizvoda, da tako kažemo, obnavljanje korišćenog proizvoda u skoro novo stanje, dok zamenjujemo i recikliramo komponente koje utiču na bezbednost proizvoda. Takođe vodimo računa o reciklaži onih proizvoda koji su istrošeni do te mere da se više ne mogu obnoviti.

Uskoro ćete, međutim, u uputstvu za upotrebu naših proizvoda moći da pronađete list za demontažu, koji će opisati proces rastavljanja proizvoda i neophodne mere za reciklažu.