Z mislijo na lepšo in bolj zeleno prihodnost skrbimo za učinkovito porabo energije, spodbujamo zaposlene k trajnostnemu delovanju in redno skrbimo za njihovo ozaveščanje ter izobraževanje.

Sprejemamo odgovornost

Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo in to zavedanje prenašamo tudi na svoje zaposlene. Struktura zaposlenih generacij se spreminja, mlajši kolegi pa v podjetje vnašajo tudi več zavedanja in zahtev po trajnostnem pristopu. Naša strateška zaveza je postati okolju v celoti zavezano podjetje. Prepoznavamo izzive in trende, ki naše okolje in družbo vodi v bolj preudarno in skrbno prihodnost.

Naša strateška zaveza je, da podjetje Riko Ribnica do leta 2050 postane ogljično nevtralno podjetje.

Vaš trajnostni partner

Sodelovanje s podjetjem Riko Ribnica je sodelovanje z odgovornim, okolju zavezanim in preudarnim podjetjem, ki sloni na visokih etičnih standarih svojih zaposlenih. Poleg preudarne rabe surovin in skrbnega ravnanja z odpadki si prizadevamo v lokalno okolje, iz katerega izhajamo, vrniti vso znanje in izkušnje, ki smo jih osvojili v letih našega delovanja.

”Riko Ribnica je podjetje, ki ima tehnološko odličnost in povezanost z okoljem v krvi. Vse od naših začetkov smo zavezani k temu, da okolje, iz katerega izhajamo in v katerem ustvarjamo, dopolnjujemo, bogatimo in zanj skrbimo. Tudi z zavedanjem pomena zelene prihodnosti. To ni le način dela vseh naših zaposlenih, ampak naš način življenja!”

Matija Brodnik, Direktor podjetja

Riko Ribnica zelena zaveza

V Riko Ribnica smo v strateškem planu zasnovali zaveze, ki so naše osnovno vodilo k bolj trajnostnem delovanju in bolj zeleni prihodnosti.

To so Riko Ribnica zelene zaveze:

 • Učinkovito uporabljamo naravne vire in energente med proizvodnjo
 • Skrbno upravljamo z odpadki
 • Preudarna raba surovin in materialov
 • Uporabljamo okolju prijazna olja in barve
 • Skrbimo za razvoj trajnostnih kompetenc in sposobnosti zaposlenih
 • Zagotavljamo varne pogoje dela
 • Težimo k dobrim medsebojnim odnosom
 • Spodbujamo zdrave življenjske navade
 • Skrbimo za ohranjanje tradicije kovinske industrije v regiji in širše
 • Podpiramo trajnostni razvoj podjetništva v lokalni skupnosti
 • Širimo znanje in dobre prakse

Tukaj za vas

Naše strokovno usposobljeno prodajno osebje vam nudi tehnično pomoč in bo odgovorilo na vsako vaše vprašanje. V fazi snovanja in izdelave vas aktivno vključimo z našim tehničnimi strokovnjaki in skupaj najdemo pravo rešitev za vas.

KONTAKTIRAJTE NAS