Dotični kamion je v osnovi predviden za vleko prikolic, vendar z inovativno rešitvijo smo vozilo pripravili tudi za delovanje v zimski službi. Posipalnik je montiran na šasijo z dodatnimi nosilci, kar omogoča tudi enostavno montažo – demontažo posipalnika.

Na vozilo je montiran snežni plug RPS-34.

Vozilo je za delovanje posipalnika in snežnega pluga opremljeno z dvokrožnim hidravličnim sistemom in ustreznim krmiljenjem.